Underhålls- & Umgängesavtal

  • Avtala om det bästa för er och era barn.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Har ni just separerat och vill ordna så att ert barn trots detta kan ha en tydlig rutin i vardagen? Vill ni fastställa vad som gäller för umgänge med barnet, samt för det ekonomiska stödet?

Då är den här tjänsten rätt för er. Vi hjälper er att ta fram ett umgänges-/underhållsavtal som är optimalt för just er, ert barn och efter era önskningar.

Mer om avtal om umgänge och underhåll

Ett umgängesavtal upprättas när föräldrarna inte längre lever tillsammans men vill behålla en trygg struktur för sina barn. Grundregeln är att ett barn har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna oavsett om vårdnaden är exempelvis ensam. Genom ett umgängesavtal ser föräldrarna till att umgänget får klara och tydliga regler vilket bidrar till en bättre tillvaro för barnet.

I vissa fall inkluderar ett avtal om umgänge också en underhållsdel, det vill säga att den ena föräldern betalar ut så kallat underhållsbelopp till den andre föräldern.

Den centrala delen i denna typ av avtal är just hur umgänget skall skötas. Ett avtal om umgänge innehåller därför vanligast bestämmelser kring vilka dagar barnen skall vara hos vardera föräldern, hur storhelger skall delas på, tider för hämtning och lämning, vem som skall hämta och lämna, samt ibland kostnader förenliga med exempelvis resor.

Avtalen kan innehålla mer och det står i princip fritt för föräldrarna att avtala så länge de är överens. Ibland väljer föräldrar att också lyssna på sina barns önskemål om umgänget. Avtalen är i vissa fall väldigt detaljerade, ner till timme och minut, i andra fall nöjer sig föräldrarna att ange tider baserat på dagar.

Vilket avtal som skrivs och hur detaljerat det är beror i mångt och mycket på vilken relation föräldrarna har till varandra. Är föräldrarna osams kan ett detaljerat avtal vara att föredra. Är föräldrarna sams kan ett avtal med flexibilitet vara bättre.

Ett avtal om umgänge och underhåll börjar gälla när föräldrarna bestämmer (oftast vid underskrivande). Föräldrarna kan dock be att socialnämnden prövar deras avtal för godkännande. Socialnämnden prövar då avtalet med utgångspunkt för barnets bästa och om det godkänts får det samma rättsverkan som en dom från domstolen.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 995:-

PhoneJurist Telefon 1895:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Måste vi skriva ett umgängesavtal?

Ett formellt umgängesavtal är inget krav, dock bidrar det till större trygghet och säkerhet mellan er som föräldrar, som dessutom spiller över på barnen.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om umgänges- och underhållsavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Skillnad mellan umgänge och vårdnad?