Testamente

  • Bestäm själv över ditt, eller ert, arv idag.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Vad som ska ske efter ens egen bortgång är det inte många som vill tänka på. Eftersom ett testamente reglerar just detta tar det oftast väldigt lång tid innan ett testamente slutligen författas. Testamentet är dock en oerhört viktig handling, ens sista ord och vilja, i en form som bär juridisk tyngd, som ser till att dina efterlevande får det som du vill skall tillkomma dem.

Ett testamente innebär en säker trygghet inte bara för dig, utan också för dina efterlevande.

Övrigt om testamenten

Varför skriva testamente?

Ett testamente är en uttrycklig vilja att reglera vad som ska hända efter sin bortgång, inkluderande vad som ska ske med kvarlåtenskapen (det som du lämnar efter dig).

Ett testamente är en viktig och nödvändig handling som kan hjälpa dina nära och kära att ta hand om de fastigheter, den egendom och kanske det arbete som du lämnar kvar. Testamentet bringar klarhet i din vilja, som blir ledstjärnan i processen då kvarlåtenskapen fördelas.

Med ett väl upprättat testamente kan du indirekt förhindra de konflikter som ofta inträffar efter en persons bortgång, mitt ibland all sorg.

I ett testamente förordnar du om hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter din död. Du får möjlighet att ändra den legala arvsordningen så att personer och organisationer som du själv väljer, omfattas enligt din vilja.

Testamente är ingenting jag behöver tänka på än på bra länge, tänker säkert många, kanske även du. På Avtalscentralen uppmanar vi dock dig som kund att vara proaktiv, man vet aldrig när olyckan är framme. Kanske är vikten av att ”tänka efter före” än större då det handlar om människors önskemål för eftervärlden.

Innebörd

Var och en av dina bröstarvingar har en enligt lagen rätt till åtminstone sin laglott enligt Ärvdabalken. Laglotten utgör hälften av arvslotten, det vill säga den andel av din kvarlåtenskap som tillfaller dina barn. I övrigt kan du fördela din egendom helt enligt ditt eget tycke, exempelvis till en vän, avlägsen släkting eller medicinsk forskning.

Personer som är under 18 vid tidpunkten för testamentets upprättande, med andra ord även spädbarn, kan också ärva.

Om inte arvingar eller testamente finns vid dödsfallet, tillfaller hela arvet Allmänna Arvsfonden. Det är av vikt att ta beslutet och skriva testamentet medan du är frisk. Önskar du att någon stiftelse eller fond ska ärva, är det viktigt att klargöra detta noggrant i handlingen.

Eftersom allas situationer är olika är också alla testamenten olika, några exempel på testamenten som vi på Avtalscentralen tar fram är:

  • testamenten för gifta (med/utan barn, med/utan äktenskapsförord)
  • enskilt testamente
  • testamente för sambos (med/utan samboavtal)

Krav på testator och handling

För dig som upprättar testamentet ställs tre krav. För det första ska du vara myndig. För det andra måste du vara psykiskt frisk och kunna, som det heter, ”förstå konsekvenserna” av vad det innebär att skriva testamente. För det tredje måste testamentet skrivas frivilligt och utan yttre påverkan eller tvång rörande testamentets utformning. Det är med andra ord din egen fria vilja som kommer till uttryck i testamentet.

Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn, det vill säga den som upprättar testamentet.

Bevittning

För att ett testamente skall vara giltigt uppställs det ett lagstadgat krav på bevittning. Testamentet ska bevittnas av två personer som inte är jäviga och som är äldre än 15 år. Vittnen behöver inte känna till innehållet i testamentet men väl veta att det är ett testamente de bevittnar (vi ger instruktioner till dig som kund).

Är du sambo?

Det är särskilt viktigt för den som är sambo att upprätta ett testamente. Idag bildas många familjer mellan sambor. Med barn, hus, båt, bil är det en riskabel situation som föreligger i de fall ni inte har tecknat ett inbördes testamente.

Vad händer ifall någon av er går bort? Eftersom den efterlevande sambon inte har någon legal arvsrätt, ärvs egendomen först och främst av den avlidnes bröstarvingar (barn). Det gäller även om man har gemensamma barn.

Den efterlevande sambo kan ansöka om bodelning, där endast gemensam bostad och bohag ingår och få rätt till hälften. En gemensam bostad är sådan som har införskaffats för gemensamt bruk och har ett värde. En hyresrätt som inte kan säljas ingår i praktiken inte i bodelningen. Även om ett testamente till förmån för den efterlevande sambon finns, har den avlidnes bröstarvingar en lagstadgad rätt att få ut sin laglott.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1395:- 1795:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1395:- 1795:-

PhoneJurist Telefon 2495:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Vad kan jag skriva i mitt testamente?

Ett testamente kan reglera fördelningen av den hälft av ditt arv som inte går till eventuella egna barn. Vid avsaknad av egna barn kan du fördela hela ditt arv precis som du vill.

2. Vad är särkullbarn?

En gift person kan ha barn utanför äktenskapet (t.ex. från ett tidigare förhållande), dessa kallas särkullbarn och har förtur till sitt arv.

3. Vad är nyttjanderätt (orubbat bo)?

När det finns en gemensam bostad men parterna inte är gifta eller de är gifta men inte har gemensamma barn kan det bli problem för den efterlevande parten att få behålla den gemensamma bostaden tack vare att barnen ärvt och kräver ut sin del. Detta kan stoppas genom att man i testamente inför regler om nyttjanderätt till bostaden.

4. Ärver alltid mina barn?

Barn har rätt att ärva sina föräldrar och inom ett äktenskap så får dock gemensamma barn vänta till dess att båda föräldrarna gått bort. Finns det särkullbarn så har dessa dock rätt till sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, om testamente inte finns.

Sambos som har barn (tillsammans eller var för sig) kommer inte ärva varandra om de inte har testamente. Istället kommer barnen ärva den avlidne föräldern vilket kan skapa problem för den efterlevande.

5. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

6. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

7. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

8. Jag vill veta mer om testamenten, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Anlita en jurist för testament.

Inbördes testamente mellan sambos.

Varför tänka på testamentet vid skilsmässa?