Sekretess & Konkurrens

 • Avtalssäkerhet för dig som arbetsgivare – gentemot dina anställda.
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

I dagens informationssamhälle, i vilket företag är utsatta för större konkurrens än någonsin, är det kanske både svårare och viktigare än tidigare att skydda sig.

Yttre hot (exempelvis attacker mot gemensamma servrar) är ofta både dyra och omständliga att försvara sig mot, men inre attacker (exempelvis spridning av känslig information), vilka kan vara minst lika skadliga, går att skydda sig mot genom ett väl formulerat avtalsskydd.

Avtalspaketets innehåll:

 • Upprättande av sekretessavtal.
 • Upprättande av konkurrensavtal.

Varför välja kombinationspaketet – Sekretess- och konkurrensavtal.

 • Du är företagare.
 • Du vill skydda företagsinformation och företagsidéer.
 • Du vill skydda företaget mot otillbörlig konkurrens från tidigare anställda/uppdragstagare.

Ett avtal om tystnadsplikt tillsammans med ett avtal om att inte konkurrera med sin tidigare arbetsgivare är ett bra skydd för nästan alla företag oavsett storlek. Dessa avtal är dessutom väl lämpade att upprätta tillsammans då de båda avser att skydda företaget mot de som önskar ta åtgärder som skadar företaget.

Är du en företagare som önskar upprätta dessa avtal för flertalet anställda eller uppdragstagare går det också utmärkt. Ta kontakt med oss för en offert.

Våra kombinationspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris för hela tjänsten.
 • 60 dagars ångerrätt.

Det finns flertalet sätt ett företag kan orsakas skada. De flesta känner säkert till de yttre omständigheter som kan tillfoga skada till företaget. Det kan handla om allt från bedrägerier (ex. bluffakturor) till skadegörelse eller förtal.

Till de ovan nämnda farorna finns det också de vi väljer att kalla interna skador, eller rättare sagt de skador vilkas uppkomst inte varit möjligt utan insyn och eller delaktighet i verksamheten. Att upprätta avtal vars syfte är att begränsa en tidigare anställds möjlighet till informationsspridning eller möjlighet att föra konkurrerande verksamhet är en viktig del i att skydda företaget.

Ett företag bör med sina anställda eller andra uppdragstagare ingå dessa avtal. Hur starkt skyddet sedan kommer att bli beror dels på avtalets utformning, dels på arbetsgivarens vilja.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan ni också öka säkerheten på redan existerande avtal?

Jadå! Vi kan skriva in klausuler om både sekretess och konkurrens i existerande anställnings- och uppdragsavtal.

2. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

3. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

4. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

Tilldelningen av en personlig jurist är vårt sätt att kvalitetssäkra slutprodukten för er som kund.

5. Jag vill veta mer om paketet sekretess och konkurrens, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Sekretessavtal och konkurrensavtal är viktigare än någonsin.

Varför avtalande om viten är viktigt i sekretess-klausuler.