Sambo & Skuld

 • Avtal för trygghet vid separation eller dödsfall när en sambo har skuld till den andre.
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

Ifall du och din partner har gemensam egendom (oftast bostad) som ni har betalat olika mycket för, och vill försäkra er om att den ekonomiska fördelningen vid eventuell bodelning blir rättvis, är denna tjänsten för er.

Avtalspaketets innehåll:

 • Upprättande av samboavtal.
 • Upprättande av skuldebrev.

Mer om Samboavtal och Skuldebrev

Varför välja kombinationspaketet – Samboavtal och Skuldebrev?

 • Ni bor tillsammans.
 • Ni har införskaffat egendomen tillsammans för gemensamt bruk.
 • Ni har betalt olika mycket för egendomen, men äger den lika.

Oftast handlar egendomen i dessa situationer om den gemensamma bostaden, men det kan även röra sig om annan egendom som införskaffats för gemensamt bruk men där en part betalt allt eller mer än den andra.

Våra kombinationspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris på hela tjänsten.
 • 60 dagars ändringsrätt.

För de flesta samboende behövs bara ett samboavtal. Genom samboavtalet kan paret välja att exkludera viss egendom som annars skulle ha delats lika mellan parterna till följd av en separation, ingående i äktenskap eller dödsfall.

Den egendom som vid avsaknad av ett samboavtal skulle delats lika mellan parterna kallas för samboegendom (jämför med giftorättsgods för de som är gifta) och är egendom så som bostad och bohag, om den förvärvats för gemensam användning.

Då många sammanboende väljer att gemensamt köpa egendom, då oftast bostad, för gemensam användning, och detta förvärv är en stor investering för de flesta av oss, är det en bra idé att upprätta ett samboavtal som undantar bostaden från en framtida bodelning.

Att skriva ett samboavtal rekommenderas vid i princip alla tillfällen då en av parterna har betalt mer för bostaden än den andre, men där båda står som likvärdiga ägare. Eftersom situationen då är sådan att en part är i skuld till den andre är det vår rekommendation att dessutom skriva ett skuldebrev för att reglera skulden. Genom förfarandet blir den ekonomiska situationen mellan er mer rättvis.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3295:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Hur stor måste en mellanskillnad vara för att inkluderas i skyddet?

I praktiken finns det inga begränsningar för hur små eller stora summor du får skydda med ett samboavtal eller skuldebrev. Vi rekommenderar att du skyddar oavsett eftersom det sätter er båda i samma ekonomiska situation.

2. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges val om att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

3. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

4. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

Tilldelningen av en personlig jurist är vårt sätt att kvalitetssäkra slutprodukten för er som kund.

5. Jag vill veta mer om paketet sambo och skuld, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Skuld och sambos
Fastighetsköp och skuld till din sambo eller make/maka.