Sambo & Arv

 • Avtal för familjer som är sambos med eller utan barn.
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

Vid dödsfall inom samboendeförhållanden slutar sällan olyckan där. De juridiska förhållandena kring samboende och deras eventuella barn kan försätta den efterlevande i en lång serie motgångar, mitt under den värsta tiden i dennes liv.

Eftersom barn till sambos ärver sin förälder direkt kan den efterlevande sambon risker förlora det gemensamma hemmet om inte rätt avtal finns på plats.

Skapa ett komplett skydd som möjligt för dig och din partner, utifall att något olyckligt händer.

Avtalspaketets innehåll:

 • Upprättande av samboavtal.
 • Upprättande av ett inbördes testamente.

Varför välja kombinationspaketet – Samboavtal & Testamente.

 • Ni bor tillsammans.
 • Ni har barn tillsammans och/eller en eller båda har barn utanför förhållandet.
 • Ni önskar ärva varandra.

Enligt lagen ärver inte sambos varandra. Efter en förrättad bodelning ärver istället kvarvarande barn den avlidnes tillgångar. Ett sammanboende får för många därför den oväntade följden att den kvarlevande sambon får ge upp det gemensamma boendet efter dödsfallet.

Våra kombinationspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris på hela tjänsten.
 • 60 dagars ändringsrätt.

Varför skriva både samboavtal och testamente.

Många samboende lever större delen av sitt liv tillsammans, under tiden införskaffats gemensamt boende och många kanske inte tänker på vad som händer vid ett dödsfall. Många vet inte ens om att samboende inte ärver varandra, vilket kanske är den största skillnaden mellan samboende och gifta, ur ett rättsligt perspektiv.

Istället är det barnen som ärver den avlidne, alldeles oavsett om de är gemensamma eller inte. Konsekvenserna kan bli förödande för den kvarlevande då den avlidnes del av bostaden samt annan egendom ärvts av barnen eller annan efterarvinge som har andra planer för sitt nyvunna ägande. Alldeles för många känner inte till detta legala förhållande och den förödande effekt det kan ha. Andra väntar för länge, så när det oväntade händer sätts de i samma situation.

Samboavtal och inbördes testamente

Vad som kan avhjälpa situationen är först och främst ett samboavtal som antingen helt eller delvis exkluderar sambolagens regler för bodelningen. I samband med upprättandet av samboavtalet är det viktigt att skriva ett testamente för inbördes räkning. Genom dessa två avtal är den kvarlevande nästan helt skyddad.

Det är dock värt att påpeka att skyddet fortfarande inte är lika starkt som om de vore gifta. För sambos kan ett inbördes testamente exempelvis förorda att viss egendom, exempelvis hus och bohag, skall ärvas av den kvarlevande eller vara till dennes förfogande fram till även dennes bortgång. För gifta kan man skriva liknande formuleringar dock kan resultatet bli annorlunda beroende på att barn till gifta inte kan utkräva sin laglott (d.v.s. hälften av arvslotten). Barn till sambos kan däremot göra detta alldeles oavsett om det finns ett testamente som stadgar annorlunda.

Om barn till sambos utkräver sin laglott på sitt arv och inte väljer att bifalla ett testamente som förordar annorlunda kan det sätta den kvarvarande i en svår situation. Ännu värre kan det vara om barnen ännu inte är myndiga och en god man måste ta deras beslut åt dem. För att vara helt säker bör man därför också undersöka möjligheten att teckna livförsäkringar på varandra, framförallt i de situationer då barnen inte är gemensamma.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:- 3995:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Räcker det med ett testamente för oss båda?

Ett inbördes testamente är tekniskt sett två testamenten, ett för vardera parten, men det står skrivet på samma papper, och bildar därigenom ett enskilt avtal.

Genom detta avtalspaketet ställs båda parterna i en likvärdig ekonomisk situation i förhållande till bostaden.

2. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges val om att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

3. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

4. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

Tilldelningen av en personlig jurist är vårt sätt att kvalitetssäkra slutprodukten för er som kund.

5. Jag vill veta mer om paketet sambo och arv, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Inbördes testamente mellan sambos
Ett samboavtal behövs för att…