Komplett Bolagsägarskydd

 • Se över skyddet och ägandet av ditt bolag.
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

Genom avtalspaketet får ni möjlighet att strukturera och bestämma över detaljer så som arbetsuppgifter och ansvarsområden, exit-strategier, värdering av era ägarandelar, överlåtelser m.m. Den föredragande juristen hjälper er att hitta rätt.

Avtalspaketets innehåll:

 • Upprättande av aktieägaravtal/kompanjonsavtal eller bolagsavtal.
 • Upprättande av upp till två (2) äktenskapsförord.

Varför välja kombinationspaketet

Kombinationspaketet är mångfacetterat och lämpligt för nästan alla typer av bolagsägande där det finns fler än en berörd part. I det fall ett bolag har fler än en ägare är det naturligtvis alltid rekommenderat att ni ser över ägarskyddet och bestämmanderätten i företaget. Ännu viktigare är det om någon av ägarna är gift.

Om ni känner till vad ni behöver reglera genom exempelvis ett kompanjonsavtal och/eller äktenskapsförord är det enkelt att beställa paketet och för oss att se till att dessa avtal upprättas enligt era önskemål. Är ni å andra sidan osäkra på hur ert skydd och juridiska situation ser ut är det vår rekommendation att istället först beställa en analys av ert juridiska läge. Genom analysen kan vi se över just er situation och komma med eventuella rekommendationer.

Våra kombinationspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris för hela tjänsten.
 • 60 dagars ångerrätt.

Avtal mellan delägare

Genom att delägarna ges möjlighet att också skriva äktenskapsskydd ökar de skyddet för bolaget och sig själva. Genom äktenskapsförordet kommer delägarens ägarandel i bolaget att undantas från en eventuell skilsmässa och därmed skydda delägaren från att mista sitt inflytande över bolaget. På liknande sätt skyddas bolaget genom en försäkran om att inflytandet inte förflyttas och försvårar arbetet med bolaget.

Denna typ av avtal går under många namn, de vanligaste är aktieägaravtal, konsortialavtal och kompanjonsavtal. I grunden handlar det dock om samma typ av avtal. 

Extra skydd – Äktenskapsförord

Genom att delägarna ges möjlighet att också skriva äktenskapsskydd ökar de skyddet för bolaget och sig själva. Genom äktenskapsförordet kommer delägarens ägarandel i bolaget att undantas från en eventuell skilsmässa och därmed skydda delägaren från att mista sitt inflytande över bolaget. På liknande sätt skyddas bolaget genom en försäkran om att inflytandet inte förflyttas och försvårar arbetet med bolaget.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

4995:- 5995:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Vi är kompanjoner men har inget aktieägaravtal, passar det här paketet för oss?

Ja, till paketet ingår upprättande av kompanjonsavtal istället för aktieägaravtal.

2. Varför är äktenskapsförord inkluderade men inte samboavtal?

Äktenskapsförord är inkluderade i avtalspaketet eftersom man i ett äktenskap ibland vill skydda sitt ägande från att delas i en eventuell bodelning till följd av separation eller dödsfall.

I ett samboförhållande behövs inte samma skydd eftersom sambos inte delar på bolagsägande vid en bodelning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

5. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

6. Jag vill veta mer om kombinationspaketet, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Begränsningsklausuler i aktieägaravtal, varav en är falsk.

Kompanjonsavtalet och dess inverkan på din personliga ställning.