Fullmakt

  • Låt någon annan utföra uppdrag åt dig!
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Har du ett uppdrag eller en annan situation där du skulle behöva ge någon annan befogenhet att göra någonting för din räkning? Då bör du skriva en fullmakt.

En fullmakt är ett knepigt dokument med många fällor, där rätt formuleringar är oerhört viktiga för att både begränsa och ge rättigheter.

En detaljerad förklaring av fullmakter

En fullmakt ger någon annan en rätt att företräda dig (fullmaktsgivaren) på sådant sätt som fullmakten anvisar.

Exempel: Anders bor i Falun, men vill köpa en bil i Göteborg, så han upprättar en fullmakt för sin syster Anna, som bor i Göteborg, där hon ges behörighet att förhandla och köpa bilen för Anders räkning.

En fullmakt kan vara begränsad till tid, omfång, ärende o.s.v. En fullmakt kan alltid återkallas eller ändras av fullmaktsgivaren.

Alla de handlingar som fullmaktstagaren (=ombudet, fullmäktig) genom fullmakten företar blir bindande för fullmaktsgivaren. Det finns många olika sorters fullmakter och många ändamål för dem. På avtalscentralen hjälper vi dig att upprätta en fullmakt för just ditt ändamål. Vi kan också vägleda dig igenom återkallandet av en gammal fullmakt.

Formkrav för fullmakter

Innan vi listar några av de vanligaste formerna av fullmakter kan det vara bra att påpeka att en fullmakt inte behöver vara skriftlig för att vara laglig. Dock är en skriftlig fullmakt betydligt mer säker för fullmaktsgivaren, och i viss mån även för fullmaktstagaren och tredje part som genom en skriftlig fullmakt kan utläsa både omfång och begränsning av fullmakten.

Typer av fullmakter

Vilken typ av fullmakt du behöver beror på vad du avser göra med den. En fullmakts art bestäms av dess befogenheter, vilka ska beskrivas i fullmakten.

En fullmakt kan vara generell eller begränsad. En begränsad fullmakt innebär att fullmaktstagaren skall utföra ett specifikt och avgränsat uppdrag, medan en generell fullmakt inte har några sådana begränsningar utan låter fullmaktstagaren handla på eget bevåg i fullmaktsgivarens namn.

Nedan är en lista över olika populära fullmakter, samt en kort beskrivning av deras innebörd:

Ställningsfullmakt

Är en speciell typ av fullmakt som uppstår inom företag och genom deras anställda. Ställningsfullmakten är inte skriftlig eller ens muntlig, utan en underförstådd del av anställningen. Den anställde ges rätt att utföra visa saker för arbetsgivarens räkning.

Exempelvis har en anställd elektriker befogenheter att köpa material till sitt arbete för företagets räkning.

Rättegångsfullmakt

Är en ombudsfullmakt som ger ett ombud eller en advokat rätt att företräda fullmaktsgivaren i en domstol.

Kombinationsfullmakt

Är en icke-lagstadgad fullmaktstyp som växt fram genom rättspraxis. En kombinationsfullmakt föreligger när de samlade omständigheterna ger upphov till en fullmakt. Omständigheterna var för sig innebär dock inte att en fullmakt föreligger, utan det är just under dessa omständigheter.

Toleransfullmakt

Är också en icke-lagstadgad typ av fullmakt som i domstolspraxis visat sig uppkomma då ett agerande för ens räkning vid flera tillfällen tolererats.

Uppdragsfullmakt

En vanlig form av fullmakt där fullmäktige ges uppdrag om att utföra en handling för fullmaktsgivaren. Används bland annat i situationer där äldre föräldrar ger sina barn fullmakt att företräda dem och alla deras intressen.

Prokura

En företagsfullmakt där en prokurist (den fullmäktige) får rätt att utföra handlingar för företaget. Denna fullmaktstyp kommer med vissa formkrav och begränsningar.

Fullmakt om överlåtelse av fast egendom

Är en fullmakt likt många andra fullmakter men med formkravet att den måste vara skriftlig. Används vid fastighetsförsäljning.

Bankfullmakt

Banker kräver oftast olika typer av fullmakter för deras olika tjänster.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1295:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1295:-

PhoneJurist Telefon 1895:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan jag ge någon vilka befogenheter som helst?

Vad som kan skrivas i en fullmakt beror på flera faktorer, och är inte alltid helt enkelt. Vi hjälper dig att formulera en fullmakt som fyller det syfte du vill att den ska fylla och samtidigt håller sig inom lagens gränser.

2. Kan jag överföra en fullmakt jag har fått, till någon annan?

Såvida inte befogenheten att ge en tredje person en fullmakt för den första personens räkning ingår i din fullmakt, måste en ny fullmakt i sådana fall upprättas mellan den första och den tredje personen.

3. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

4. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

5. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

6. Jag vill veta mer om fullmakter, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Självständiga och osjälvständiga fullmakter.
Återkallelse av fullmakt.