Samboavtal

  • Säkra ägande till bostad och bohag vid separation eller dödsfall.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Lever du stadigvarande tillsammans med din partner men utanför äktenskapets ramar? Då klassas ditt förhållande som ett samboförhållande.

Tyvärr innebär samboförhållandet en juridiskt svagare position för dig och din partner än ett äktenskap. Något så vanligt som en separation kan leda till att du förlorar din del av en bostad, såväl som hälften av allt det som införskaffats under relationen, oavsett hur mycket du har betalat för.

Ett korrekt utformat samboavtal kan råda bot på detta missförhållande och skänka trygghet för framtiden.

Samboende, samboavtal och inbördes testamenten.

Varför behövs samboavtal?

Ett klassiskt exempel på när ett samboavtal kan vara skönt att ha är vid en separation, när en av parterna haft ett större ekonomiskt ansvar för någonting, exempelvis lån till, eller köp av bostad. Har bostaden köpts för gemensamt bruk skall den enligt sambolagen delas lika mellan parterna, oavsett vem som har betalt för den. Detta tar bort risken att ena personen plötsligt står helt utan bostad eller bil, samt utan rätt till ersättning för någon av dem.

Än värre kan det vara vid dödsfall, där en älskad partner kan finna sig berövad på allt han eller hon ägde tillsammans med sin partner, till förmån för mer avlägsna släktingar. Detta kan hända eftersom personer i ett samboende traditionellt inte ärver varandra. Ett samboavtal ger personerna i relationen kontroll över hur de vill fördela sina ägodelar i fall det värsta händer.

Är ni sambos och har barn rekommenderar vi alla samboende att inte endast beställa vårt samboavtal, utan också ett gemensamt testamente till fördel för er partner (se mer information nedan).

Om samboende

I dagens moderna samhälle har samboavtalets betydelse ökat avsevärt då många väljer att leva tillsammans antingen före äktenskapets ingående eller permanent utanför äktenskapets ramar.

Vare sig ni i framtiden ingår i äktenskap med varandra eller inte, är samboavtalet en trygghet i nuet eftersom det juridiska skyddet för samboende, även under äktenskapliga former, inte är lika starkt som för gifta par.

Samboavtalets kanske främsta uppgift är därför att ge er samma trygghet som om ni vore gifta, genom att sätta er i ungefär samma juridiska position. Denna trygghet sträcker sig dessutom till era eventuella barn.

Definition av samboende

Lever två personer stadigvarande med varandra i gemensam bostad under äktenskapsliknande förhållanden regleras deras relation, i avsaknad av samboavtal, av sambolagen.

Sambolagen.

Sambolagen innehåller bland annat regler för hur egendom skall fördelas när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande kan upphöra genom att parterna separerar, ingår äktenskap eller avlider. När ett samboförhållande upphör på grund av en separation företas en bodelning endast om någon av parterna begär det. Om ingen begär det, kan en delning företas av samborna själva, så länge de kommer överens. Vid dödsfall upprättas en bouppteckning istället för bodelningen.

För att undgå missförstånd, förvirring och andra problem kan allt det som står ovan regleras med ett samboavtal, varigenom personerna i förhållandet tillsammans har kontroll.

Bodelning

Egendomen som ingår i en bodelning (samboegendom) är den gemensamma permanenta bostaden (exempelvis villa eller lägenhet) och bohaget, det vill säga möbler, hushållsmaskiner, konst etc.

Bostaden och bohaget måste ha varit införskaffade i syfte att användas av paret gemensamt. Samboegendom kan därför vara både fast egendom (villa) och lös egendom (möbler, tavlor). Det spelar ingen roll vem som har betalat för villan eller står på köpekontraktet. Har den förvärvats för gemensamt bruk, räknas den som samboegendom. Vid en bodelning har var och en av de samboende rätt till hälften av samboegendomen om inget annat är avtalat, till exempel genom ett samboavtal.

Samboavtal

En viktig anledning till varför samboavtal alltid är att rekommendera är undvikandet av onödiga slitningar, missförstånd, orosmoment och konflikter när två parter med olika personliga tillgångar går in i, eller ut ur ett samboförhållande.

Ett samboavtal ska fungera som en försäkran, en trygghet och någonting överenskommet. Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda parterna. Samboavtalet behöver inte registreras eller bevittnas, men en bevittning av undertecknandet rekommenderar vi, framförallt ur bevishänseende.

Genom ett samboavtal kan parterna exempelvis föreskriva att sambolagens regler inte ska gälla vid en eventuell bodelning. I samboavtalet kan man också reglera huruvida bodelning ska ske över huvud taget. Samboende kan även bestämma i samboavtalet att all egendom som förvärvas under förhållandet oberoende av syftet skall vara den ene eller den andre sambons enskilda egendom. Med ett samboavtal hamnar kontrollen hos er.

Inbördes testamente

En annan viktig anledning till varför samboavtal är att rekommendera är skyddet det ger till efterlevande. Eftersom sambor inte ärver varandra på det sätt som gifta par gör, kan det vara en god idé att även författa ett inbördes testamente till skydd av den efterlevande sambon.

Har parterna i ett samboförhållande barn är ett inbördes testamente extra viktigt då barnen annars ärver egendomen före den efterlevande sambon. Utan ett inbördes testamente kan därför den efterlevande sambon tvingas flytta från hemmet, medan barnen blir husägare.

Har ni barn rekommenderar vi på Avtalscentralen därför starkt att ni kompletterar ert samboavtal med ett testamente för att allt ska vara bra även med dem som ni eventuellt lämnar efter er.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 995:-

PhoneJurist Telefon 1595:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Vilka är riskerna med att inte ha ett samboavtal?

Att inte ha ett samboavtal tvingar ett ogift par att leva med den konstanta och överhängande oron att en separation eller ett dödsfall ska lämna en av parterna utsatt och maktlös. Ägodelar och bostad, i dag ofta värda miljonbelopp, kan gå förlorade utan ett samboavtal.

Ett samboavtal är i dessa situationer en mycket billig försäkring.

2. Vad innebär ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal som ger dig och din älskade en möjlighet att själva bestämma vilka rättigheter ni ska ha, och hur ert förhållande ska se ut.

Utfallet är oftast att ingen bodelning skall ske mellan er vilket innebär att bostad och bohag inte delas mellan er.

3. Vilken egendom skyddar man genom ett samboavtal?

Den enda egendomen man behöver skydda genom ett samboavtal är den så kallade samboegendomen. Samboegendomen är endast den egendom som riskerar att delas mellan parterna vid separation eller dödsfall.

Samboegendom är gemensam bostad och bohag (möbler och annat löst föremål inne i bostaden), all annan egendom tas inte upp i samboavtalet eftersom det ändå inte behöver skyddas.

4. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

5. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

6. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

7. Jag vill veta mer om samboavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Ett samboavtal behövs för att……

Skuld och sambos

Inbördes testamente mellan sambos