Bouppteckning

  • Om någon nära eller kära har gått bort måste en bouppteckning göras.
  • Bouppteckningar är oftast mycket dyra, våra är prisvärda.
  • Vi lämnar en offert med fast pris utan tvång till beställning.
  • Vi kan hjälpa till med bouppteckningar över hela landet.

Har en närstående nyligen avlidit? Står du nu inför en mängd information som du behöver hitta och organisera, utan att du riktigt vet var du ska börja? På Avtalscentralen gör vi bouppteckningen från start till slut.

Skicka in din intresseanmälan och vi återkommer med en offert med fast pris vilket inte leder till några överraskningar.

Mer information om bouppteckningar.

En bouppteckning är en skriftlig handling som detaljerat återger de tillgångar och skulder som finns efter en avliden person, samt vilka som har rätt till arvet.

Bouppteckningen skall registreras vid Skatteverket och krävs bland annat för att stänga den avlidnes bankkonton och göra ett arvskifte. Dessutom används bouppteckningen som en fullmakt för att arvingarna skall få ut sina delar av arvet.

En bouppteckning skall alltid upprättas senast 3 månader efter den avlidnes dödsdag. Därefter skall den registreras hos Skatteverket inom senast 1 månad. Ansvaret för att upprätta en bouppteckning ligger på någon av arvingarna (dödsbodelägarna).

I bouppteckningen skall det finnas detaljerad information om den avlidnes tillgångar, skulder och vilka som ärver denne. För att upprätta bouppteckningen krävs det därför informationsinsamling rörande den avlidne. Informationsinsamlingen och de åtgärder som tas vid denna är huvudsakligen det som påverkar mängden arbete som måste läggas ner för att sammanställa bouppteckningshandlingen.

När informationen samlats in kallas alla dödsbodelägare till ett förrättningsmöte. Vid mötet går förrättningsmännen igenom dödsboets alla tillgångar och skulder med dödsbodelägarna. Efter att mötet är klart sammanställs slutligen bouppteckningshandling och sänds in till Skatteverket för registrering.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan får du svara på lite frågor och därefter lämnar vi ett pris för uppdraget.

Det kostar INGET att lämna din intresseanmälan och få en offert till pris.

Arbetets tillvägagångssätt:

  • Intresseanmälan upprättas av kund.
  • Vi lämnar offert till fast pris.
  • Om beställaren godkänner priset startas arbetet.
  • Information insamlas och en bouppteckningshandling upprättas.
  • Dödsbodelägarna kallas till förrättningsmöte vilket hålls via telefon (alternativt videosamtal).
  • Bouppteckningshandlingen registreras vid Skatteverket.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Intresseanmälan

5495:- 6995:-

Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Om jag redan påbörjat en bouppteckning, blir det då billigare att beställa en?

Vi bedömer det utifrån fall till fall, det beror på hur mycket du redan gjort och hur väl du gjort det.

2. Hur kommer det sig att ni kan vara så billiga i jämförelse med andra?

En normal bouppteckning kostar oftast mellan 9000-15 000 kronor att genomföra.

Vi erbjuder först och främst våra bouppteckningar till fasta priser som inte innebär några överraskningar. I andra hand så brukar vårt prisomfång för normala bouppteckningar ligga mellan 3995-7995kr eftersom vi är en Juristbyrå online vars mål är att hålla nere fasta kostnader och därmed kunna erbjuda bättre priser.

Har vi åtagit oss en bouppteckning garanterar vi att den blir registrerad hos Skatteverket.

3. Vad händer om vi inte har möjlighet att göra en bouppteckning inom 3 månader?

Då måste vi kontakta Skatteverket för begäran om uppskov. Kontakta oss så hjälper vi dig.

4. Kan vi också få hjälp med arvskiftet?

I det fall det inte finns någon make/maka och det finns fler än en arvinge så skall arvet fördelas via ett arvskifte. Ett arvskifte är lättast att göra i samband med bouppteckningen och vi kan även hjälpa till med denna del. Kontakta oss så förklarar vi hur du kan beställa.

5. Hur sker betalning, om jag väljer att acceptera er offert?

Eftersom denna del av tjänsten endast innefattar en intresseanmälan kommer du inte betala något alls för att sända in din intresseanmälan.

Om du väljer att acceptera vår offert kommer du som beställare faktureras enligt offerten när bouppteckningen är klar för förrättning.

6. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Vid beställning av en bouppteckning tilldelas ärendet en personlig jurist som hjälper till hela vägen med frågor och svar.