Komplett Anställning- & Företagsskydd

 • Ett heltäckande och smart sätt att skydda ditt företag eller verksamhet.
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

I dagens moderna samhälle, där information flödar fritt och arbetsmarknaden kanske är rörligare än någonsin förr, finns det starka skäl att skydda sin verksamhet.

Genom avtalspaketet får ni en grundlig och bred avtalslösning som skapar ett betydligt större skydd för er verksamhet.

Avtalspaketets innehåll:

 • Upprättande av Anställningsavtal.
 • Upprättande av Sekretessavtal.
 • Upprättande av Konkurrensavtal.

Varför välja kombinationspaketet – Komplett anställning- och företagsskydd

 • Du skall anställa ny personal
 • Arbetet omfattar uppgifter och information som du önskar skydda
 • Du vill skydda företaget mot framtida oönskad konkurrens från arbetstagaren

Även för de små företagen finns det idag mycket goda anledningar till att skydda sig från att företagshemligheter och arbetssätt läcker ut eller utnyttjas av en arbetstagare när denne avslutat sin anställning.

Våra kombinationspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris på hela tjänsten.
 • 60 dagars ångerrätt.

De olika delarna av företagsskyddet:

Anställningsavtalet

Ett avtal om anställning är grunden för hur ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare ser ut. Anställningskontraktet måste följa en del lagregleringar och i övrigt stadga sådant som parterna kommit överens om.

Sekretessavtalet

När en anställning tar slut försvinner i de flesta fall det lagstiftade skyddet mot att information får spridas. Det finns därefter stor risk att företagshemligheter och annat förs vidare till tredje part. Genom goda sekretessklausuler i antingen anställningsavtalet eller i ett separat sekretessavtal skyddas företaget mot spridning av sådant som kan skada företagets verksamhet.

Konkurrensavtalet

På liknande sätt som reglerna om sekretess avslutas det lagstiftande skyddet mot otillbörlig konkurrens mot det anställande företaget den dag då anställningen avslutas. Genom ett konkurrensavtal kan dock särskilda anställda, under särskilda omständigheter, förhindras att föra konkurrerande verksamhet under viss tid. Området är ganska komplicerat eftersom det i dagsläget har en osäker rättslig status, men det är numera kutym för seriösa företagare att söka skydda sin verksamhet mot oönskad konkurrens på det här sättet.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3995:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan man kombinera alla delarna (anställning, sekretess och konkurrens) i ett avtal?

Ja, det kan man göra. I många fall är det till och med den bättre läsningen än att upprätta separata avtal för varje del. Vid beställning hjälper vi dig med vilket som är bäst.

Skillnader finns dock också i vilka rättigheter de olika avtalen innebär, där ett arrendekontrakt exempelvis inkluderar en rättighet att behålla den utdelning som objektet eventuellt genererar (exempelvis skörd, vid ett jordbruksarrende). Ibland är gränserna inte helt självklara, och därför rekommenderar vi att söka professionell hjälp vid osäkerhet.

2. Om det redan finns avtal (exempelvis anställningsavtal), kan man ändra i dessa?

Ibland kan man göra ändringar i befintliga avtal. Kontakta oss och vi hjälper dig.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

5. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

Tilldelningen av en personlig jurist är vårt sätt att kvalitetssäkra slutprodukten för er som kund.

6. Jag vill veta mer om anställnings- och företagsskydd, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Kan man kombinera anställningsavtal, sekretessavtal och konkurrensavtal?