Gåvobrev

  • Ge bort en gåva tryggt, enligt lagens regler.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Vill du hålla ett hus eller en lägenhet inom familjen, ge bort en större mängd pengar eller helt enkelt höja taket på ROT-avdraget? Då är ett gåvobrev en smart lösning!

På Avtalscentralen har vi god erfarenhet av att ta fram olika typer av gåvobrev anpassade för klientens situation.

Övrig information om gåvobrev

Formkrav för gåvor

De absolut flesta gåvor har inga formkrav och kräver inga gåvobrev. De flesta av dessa gåvor är av mindre värde och vardaglig natur, d.v.s. handlar om födelsedagspresenter och liknande. Dock kan det vara så att du vill bifoga ett gåvobrev också till gåvor av mindre värde, i synnerhet om gåvan har ett högt affektionsvärde. I dessa fall vill du kanske att gåvan skall förbli mottagarens enskilda egendom och på så sätt skyddas i framtiden.

Vid fastigheter och dylikt är dock formkraven så pass höga att ett skriftligt gåvobrev, upprättat efter lagens alla konster och regler, krävs för att gåvan skall anses giltig.

Vid gåva mellan makar måste dessutom gåvan registreras hos Skatteverket för att vara giltig mot tredje part.

Vilken typ av gåva du önskar göra får betydelse för hur gåvobrevet är utformat och vilka krav det ställs på det.

Gåvan kan regleras genom gåvobrevet.

Att t.ex. ge bort en fastighet eller annat genom en gåvohandling har idag blivit allt mer populärt, speciellt eftersom gåvoskatten är borttagen. Vid vissa typer av gåvor är det vanligt att gåvogivaren är osäker på vad som kommer ske med gåvan i framtiden. Särskilt sker detta vid gåvor rörande fastigheter där gåvogivaren inte vill att gåvan skall säljas vidare, eller i händelse av skilsmässa tillfalla någon annan.

Lyckligtvis kan det i ett gåvobrev införas bestämmelser kring hur gåvan skall skyddas mot vidareförsäljning, åtminstone medan gåvogivaren fortfarande är i livet. Dessutom kan gåvogivaren deklarera i gåvobrevet att gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom och således inte behöva oroa sig för att den skall bli del i en framtida bodelning på grund av skilsmässa.

Gåva av pengar

Att t.ex. ge bort en fastighet eller annat genom en gåvohandling har idag blivit allt mer populärt, speciellt eftersom gåvoskatten är borttagen. Vid vissa typer av gåvor är det vanligt att gåvogivaren är osäker på vad som kommer ske med gåvan i framtiden. Särskilt sker detta vid gåvor rörande fastigheter där gåvogivaren inte vill att gåvan skall säljas vidare, eller i händelse av skilsmässa tillfalla någon annan.

Lyckligtvis kan det i ett gåvobrev införas bestämmelser kring hur gåvan skall skyddas mot vidareförsäljning, åtminstone medan gåvogivaren fortfarande är i livet. Dessutom kan gåvogivaren deklarera i gåvobrevet att gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom och således inte behöva oroa sig för att den skall bli del i en framtida bodelning på grund av skilsmässa.

ROT-avdrag

ROT-avdraget har länge varit populärt i Sverige och innebär att du som gör en ROT-renovering har rätt till avdrag om du är ägare till fastigheten. Då ROT-avdraget endast kan göras av ägaren till fastigheten och det dessutom är förenat med ett tak innebär det en begränsning. Genom att ge bort del av fastigheten till en annan (oftast maka/make) kan dock ROT-avdragets tak höjas med det dubbla. Ett välskrivet gåvobrev är då viktigt att förrätta.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1295:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1295:-

PhoneJurist Telefon 1695:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Hur ska mitt gåvobrev se ut?

Vilken typ av gåva du önskar göra får betydelse för hur gåvobrevet är utformat. Detta kan vi hjälpa dig med.

2. Finns det något jag inte kan ge bort med hjälp av ett gåvobrev?

Nej, det finns inga begränsningar på vad du kan ge bort med ett gåvobrev.

3. Vad händer om vi inte har möjlighet att göra en bouppteckning inom 3 månader?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

4. Kan vi också få hjälp med arvskiftet?

I det fall det inte finns någon make/maka och det finns fler än en arvinge så skall arvet fördelas via ett arvskifte. Ett arvskifte är lättast att göra i samband med bouppteckningen och vi kan även hjälpa till med denna del. Kontakta oss så förklarar vi hur du kan beställa.

5. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

6. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

7. Jag vill veta mer om gåvobrev, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Vad har ROT-avdrag och ett gåvobrev gemensamt?

Kombinera arv med gåva.