Arvskiftesavtal

  • Avsluta dödsbo och fördela arv mellan flera arvtagare.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Om en närstående till dig har gått ur världen och ni är flera arvtagare (dödsbodelägare) krävs det ett arvskiftesavtal för att avsluta dödsboet och fördela arvet.

Ett arvskiftesavtal upprättas med grund i arvsrätten och eventuella testamenten och är en frivillig handling mellan arvingarna.

Viktiga detaljer om Arvskifteshandlingar

I en arvskifteshandling listas den egendom som finns kvar efter den avlidne samt till vilka dödsbodelägare den skall tillfalla. Arvskifteshandlingen måste vara skriftlig och undertecknad av alla dödsbodelägare för att vara giltig.

Arvskifteshandlingen behöver till skillnad från bouppteckningen inte uppge värdet på tillgångarna och skulderna baserat på dödsdagen utan kan utgå ifrån andra värderingar. Det är dock viktigt att värderingen sker på sådant sätt att alla dödsbodelägare är nöjda.

Kan inte delägarna till dödsboet komma överens om arvskiftet kan tingsrätten utse en särskild skiftesman som eventuellt kan besluta om tvångsskifte. Ett tvångsskifte är en i jämförelse mycket dyrare process vilket kommer ta längre tid och innebära mindre arv till arvingarna.

Bodelning före arvskifte

Om den avlidne var gift eller om sambo begär det skall en bodelning företas innan arvskiftet sker. Anledningen är att den kvarvarande skall ha sin rätt till egendomen i boet först innan andra arvingar får sin. I dessa fall är det vår rekommendation att upprätta både bodelningsavtalet och arvskifteshandlingen gemensamt för bättre tydlighet och ett enklare förfarande. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Vilka är dödsbodelägare

Det är värt att påpeka att ett dödsbo är en egen juridisk person. Till denna person finns det delägare, de så kallade dödsbodelägarna. Dödsbodelägare är efterlevande make, sambo (om begär bodelning, eller har rätt via testamente), arvingar och universella testamentstagare.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1495:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1495:-

PhoneJurist Telefon 2995:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Vilka faktorer som kan påverka en arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen är en privat uppgörelse, och utformas därför helt av delägarna. Om det däremot finns ett ytterligare avtal, exempelvis en bodelning, tar arvskifteshandlingen hänsyn till detta.

2. Kan vi inte bara skriva ett samäganderättsavtal som vid annan införskaffad gemensam egendom?

Samäganderättsavtal är ett avtal som kan behövas först efter att ni fördelat arvet, till exempel vid arv av fast egendom så som hus eller stuga.

3. Jag är ensam arvinge behöver jag upprätta ett arvskiftesavtal.

Om du är ensam arvinge behöver du inte upprätta ett arvskiftesavtal så vida inte en tredje part (t.ex. bank) kräver det.

4. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

5. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

6. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

7. Jag vill veta mer om arvskifte, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Vad händer när ett arv är negativt?