Äktenskapsförord

  • Skydda egendom vid skilsmässa och dödsfall.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Varför skriva ett äktenskapsförord?

Få saker kan skänka sådan lycka som tvåsamhet, och äktenskapet kan vara ett av de högsta sätten att fira detta. I ett sådant sammanhang kan ett äktenskapsförord te sig oviktigt.

Men människor och relationer förändras och ca hälften av alla svenska äktenskap övergår i skilsmässa. Ett äktenskapsförord blir då plötsligt kanske det viktigaste dokumentet du har, och det enda som hindrar att du blir av med hälften av allt du äger, oavsett hur väl du kommer överens med din ex-partner.

Varför behövs ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som skyddar din egendom vid skilsmässa och dödsfall och på så sätt medför trygghet för båda parter.

I de fall då ni vill komma överens om att viss egendom ska vara enskild (dvs. inte delas mellan er vid en framtida bodelning) är ett äktenskapsförord en nödvändig handling.

Vanligtvis upprättas ett äktenskapsförord för att skydda egendom eller kontanta tillgångar från att delas upp, men ett äktenskapsförord kan också verka på motsatt sätt och göra tidigare enskild egendom eller pengar till gemensam.

Vad är ett äktenskapsförord?

Normalt efter ett giftermål gäller att all egendom är gemensam (giftorättsgods) och som sådant ska delas lika mellan parterna. Genom ett äktenskapsförord kan parterna komma överens om att all, eller viss egendom ska vara enskild d.v.s. tillhöra den part som köpt, tjänat eller på annat sätt fått viss egendom. Följden blir att egendom som tas upp i ett äktenskapsförord inte fördelas vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa) eller dödsfall.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som ingås inom ramen för vad som är tillåtet enligt Äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord kan upprättas såväl före som efter att ett äktenskap ingåtts.

Förutsättningar för ett giltigt äktenskapsförord är att det måste upprättas skriftligen och undertecknas av båda parterna. Äktenskapsförordet blir giltigt då det registrerats hos en tingsrätt i det så kallade äktenskapsregistret.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är det juridiska namnet för egendom som ska anses vara gemensamt inom ett äktenskap.

Egendom som makar införskaffar under äktenskap såväl som gemensam bostad som man införskaffar tillsammans utgör så kallat giftorättsgods. Att ha giftorätt i den andra makens gods innebär inte att man äger egendomen utan att man vid en eventuell skilsmässa har rätt till halva värdet.

Giftorättsgods delas upp mellan makar oavsett vilken av parterna som betalat, tjänat ihop eller på annat sätt, som genom arv eller gåva, fått viss tillgång. Närmare bestämt räknas vid en skilsmässa värdet av giftorättsgodset samman. Därefter dras summan av gemensamma och respektive skulder av och det som återstår ska parterna sedermera dela lika på. Vad man ägde före giftermålet äger man dock också som gift och kan göra vad man vill med. Man får däremot inte utan den andre partens samtycke sälja föremål från det gemensamma bohaget eller bostaden.

Enskild egendom

Enskild egendom är det juridiska namnet för egendom som endast tillhör den ena parten. Egendom kan vara enskild i enlighet med äktenskapsförord eller enligt villkor i samband med gåva eller arv till den ena parten. Enskild egendom räknas inte med vid en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.

Exempel på äktenskapsförord

I ett äktenskapsförord kan anges att vardera makens befintliga tillgångar vid ingång av äktenskap ska utgöra makens enskilda egendom. Man kan även bestämma att all egendom som de båda makarna förvärvar, var för sig efter att man ingått äktenskap ska utgöra enskild egendom.

En ytterligare variant är att endast en specifik tillgång genom äktenskapsförordet görs till enskild egendom, exempelvis en fastighet.

Genom ett äktenskapsförord kan makarna dessutom bestämma att egendom som de var för sig förvärvar genom arv eller gåva ska utgöra respektive makars enskilda egendom och sålunda vara undantagen giftorätt. Det finns många olika varianter.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

995:- 1395:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 995:- 1395:-

PhoneJurist Telefon 1795:- 2295:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Varför behövs ett äktenskapsförord?

Det finns många olika fall då ett äktenskapsförord kan behövas. För vissa handlar det om att skydda egendom för nästkommande generationer, för andra handlar det om att skydda egendom för eget bruk efter en skilsmässa.

En annan praktiskt situation där äktenskapsförord kan behövas är vid bostadsköp med olika kontantinsatser. För att veta mer kring just denna situation kan du kontakta oss eller finna mer information kring våra avtalspaket.

2. Räcker det alltid med att skriva ett äktenskapsförord?

Det beror på vad syftet med handlingen är. Man kan skriva ett äktenskapsförord för att skydda nuvarande och framtida egendom. Dock kan man via ett äktenskapsförord endast skydda sådan egendom som man äger eller kommer att äga.

3. Kan jag ändra mig efter att jag skrivit ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två parter och kan likt andra avtal när som helst ändras så länge båda parter är överens. Ändringen sker genom att ett nytt avtal, ett nytt äktenskapsförord, skrivs. Notera man kan dock inte backa ur ett upprättat äktenskapsförord på något annat sätt såvida inte det föreligger särskilda förhållanden enligt avtalsrättens allmänna principer såsom exempelvis att man under hot skrivit på äktenskapsförordet eller led av psykisk sjukdom då man skrev på.

4. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

5. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

6. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

7. Jag vill veta mer om äktenskapsförord, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Ett äktenskapsförord skall du tänka på för att…

Ett par anledningar till att skriva både äktenskapsförord och testamente.