Stämnings- & Svaromålsansökan

  • Förbered dig inför domstolsförhandling.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Har någon brutit ett löfte? Orsakat skada på din person eller egendom? Då kan du skicka in en stämning som ett sätt att ställa saker till rätta.

Försöker någon å andra sidan genom en stämning kräva dig på något du inte är skyldig är det dags att skicka in ett svaromål.

Avtalscentralen hjälper vi dig att förstå och författa dessa dokument korrekt.

Viktiga begrepp och detaljer kring stämningsansökan och svaromål

En stämningsansökan är ett dokument som vid tvistemål lämnas in till tingsrätten av käranden i målet. En stämningsansökan lämnas även in vid brottsmål, då av åklagare.

Stämningsansökan är i sig självt endast ett dokument som tingsrätten kräver för att starta sin process. Dokumentet om ansökan om stämning har vissa formkrav och ett yrkande.

Svaromålet är det dokument med vilket svaranden bemöter en stämningsansökan.

Käranden

Käranden är den person som upprättar stämningsansökan, lämnar in densamma och betalar ansökningsavgiften till domstolen. Käranden vill antingen att domstolen skall fastställa en fullgörelse av ett belopp eller sak (t.ex. att motparten skall betala ett belopp), eller att domstolen skall fastställa ett rättsförhållande (t.ex. att svaranden har lovat något).

Svaranden

Svaranden är den person som behöver svara på kärandens yrkande. Detta gör denne genom att inlämna ett svaromål till tingsrätten. I svaromålet kan svaranden bemöta de grunder som käranden lämnat för sin stämning.

Tvistemål

Ett tvistemål kallas ibland också för civilmål och är mål som handläggs av domstol mellan parter som är i tvist med varandra. Vanligen handlar dessa tvister om pengar eller annat värdefullt.

Vår rekommendation

Innan du tar steget fullt ut och väljer att gå till domstol med din stämningsansökan rekommenderar vi att du tar kontakt med oss genom denna beställning. Vi kan både hjälpa dig att skriva en stämningsansökan från grunden och att se över en som du redan har gjort. Det är viktigt att du är väl förberedd innan du går vidare.

Har du blivit stämd och skall lämna in ditt svaromål gäller samma sak som ovan. Vi hjälper dig att skriva svaromålet och ser till att du är förberedd för tingsrätten.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1995:-

PhoneJurist Telefon 3495:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan jag som privatperson stämma exempelvis ett företag eller en myndighet?

Det är möjligt, även om processen kan skilja sig åt.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer at upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om stämningsansökan och svaromål, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Själv sköta stämningen i domstol.