Skuldebrev

  • Skriftligt skuldebrev är alltid att rekommendera.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Har du en skuld att inkalla eller inbetala, och vill undvika alla oklarheter rörande vad, när, hur, hur mycket och till vem den ska betalas, då är ett låneavtal vad du behöver.

Övrigt om Skuldebrev/Revers/Låneavtal

En revers är en skriftlig handling som påvisar en skuld. Ett annat kanske mer lämpligt namn för revers är skuldebrev. Skuldebrevet kan upprättas som en av två olika sorter, enkla och löpande.

De enkla skuldebreven är utställda till en viss person (nedtecknad i dokumentet), d.v.s. endast denna person kan mottaga betalningen. Löpande skuldebrev är å andra sidan utställda till viss man eller order vilket innebär att det kan överlåtas till andra. Vilken typ av revers som skall skrivas beror på era omständigheter och detta är något vi på avtalscentralen gärna hjälper er med.

Skuldebrevslagen och dess bestämmelser är ganska svårtolkade och inget vi i detalj kommer beskriva här. Dock kan det vara på sin plats att förklara vissa uttryck och bestämmelser som kan vara bra att känna till.

Gäldenär/Borgenär och vad är namnet egentligen?

Gäldenären är den person som lånat pengar av långivaren. Borgenären är den som lånat ut pengar till låntagaren.

Förutom att kallas för skuldebrev fungerar och används vanligen även namnen revers och låneavtal (är dock inte samma som ett lånelöfte). Det sistnämnda är kanske det mest använda i dagligt bruk men alla avser samma sak.

Formkrav

Ett låneavtal skall vara skriftligt och skuldens belopp (samt andra detaljer avseende den) skall framgå. Vidare skall det framgå vem som är gäldenär och borgenär. Reversen skall också vara undertecknad av gäldenären. Inga krav på bevittning finns, men kan ur bevishänseende rekommenderas. Ett låneavtal brukar även innehålla bestämmelser om räntesats, amorterings- och räntevillkor, regler för dröjsmål om betalning, övriga avgifter m.m.

Giltighetstid

I skuldebrevet kan det föreskrivas om sista löptid. Om inga sådana föreskrifter finns är skuldebrevet att anses som löpande. Ett löpande skuldebrev innebär att borgenären kan kräva tillbaka skulden närhelst denne önskar och att gäldenären kan betala tillbaka skulden närhelst denne önskar. I dessa fall kan man säga att reversen inte har någon giltighetstid, men för fodringarna i reversen finns det dock preskriptionstid (vanligen 10 år, se preskriptionslagen). Preskriptionstiden kan dock förlängas genom så kallade preskriptionsavbrott, vilka kan ske exempelvis genom ett förnyande av låneavtalet.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

795:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 795:-

PhoneJurist Telefon 1495:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1.Varför behövs ett avtal om skuld?

Det är inte ovanligt att personer eller företag lånar ut pengar till varandra, att upprätta ett korrekt skuldebrev innebär att skulden får en betydligt starkare ställning än om det endast finns ett muntligt avtal.

Skuldebrev är ett utmärkt juridiskt dokument för att förhindra framtida bråk om pengar.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om skuldebrev/reverser/låneavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Skriv ett skuldebrev och undvik framtida bråk.

Skuld och sambos.