Sekretessavtal

  • Skydda känslig information från spridning.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Sekretessbestämmelser finns för att skydda den ena eller båda parterna mot att information sprids och används för att skada en av parterna på något sätt. Innehar du information som är viktig för dina affärer skall du alltid tänka på sekretessen kring denna.

Mer om sekretess

När behöver man tänka på sekretessen? Det är framförallt två tillfällen vid vilka sekretess är lämpligt att tänka på: I anställningskontrakt, samt i alla andra kontrakt som låter någon ta del av exempelvis företagshemligheter, en persons vårdjournal eller annan känslig information.

Sekretessklausuler i anställnings- och konsultkontrakt

Ett avtal om sekretess (non-disclosure agreement), eller paragrafer därom i ett anställningskontrakt eller konsultavtal, är viktigt om företaget har information som i en tredje parts händer kan skada företaget. Det kan handla om allt från viktiga produktionsdetaljer, recept och arbetsinstruktioner, till prissättningsstrategier, m.m.

Företag med stort fokus på sekretess kan ibland tyckas paranoida, men sekretess är inte bara till för att skydda företaget från inre och yttre fiender som med vilja söker orsaka skada. Information kan lika lätt spridas genom oaktsamhet. Detta gäller inte minst inhyrda konsulter, vilka ofta arbetar för flera företag som konkurrerar med varandra. Korrekt skydd kan i dessa situationer vara oerhört viktigt.

Vi rekommenderar dessutom att i kontrakt med anställda eller konsulter kombinera sekretessparagrafer med konkurrensparagrafer för att skydda mot otillbörlig konkurrens under begränsad tid.

Sekretessklausuler i affärsuppgörelsekontrakt

Sekretess kan även handla om detaljer i affärsuppgörelser mellan företag, så som överlämnande av information mellan parter, att part tar del av information vid ingående av kontrakt eller information som finns i olika avtal. Vi på Avtalscentralen har erfarenhet av att skriva olika sorters sekretessavtal samt av att införa sekretess-klausuler i andra kontrakt. Dessutom kan vi på kunds anmodan gå igenom befintliga avtal eller granska nya avtal och göra rekommendationer samt ändringar i dessa.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1995:-

PhoneJurist Telefon 3495:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Behöver även ett litet företag tänka på sin sekretess?

Alltid när du har information som du inte vill ska spridas utan din vetskap eller kontroll behöver du tänka på sekretess och det skydd det kan ge. Detta gäller för stora och små företag, såväl som för privatpersoner.

2. Finns det någonting jag inte får sekretessbelägga?

I Sverige arbetar myndigheter och företag under något som kallas offentlighetsprincipen. Den innebär att vissa handlingar är så kallade offentliga handlingar, vilka vem som helst kan be om att få ta del av. Detta gäller också viss information om privatpersoner. Vad som räknas som offentlig handling kan du läsa mer om i tryckfrihetsförordningens andra kapitel (2 kap TF), samt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400).

3. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

4. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

5. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

6. Jag vill veta mer om sekretessavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg.

Sekretessavtal och konkurrensavtal är viktigare än någonsin.

Varför avtalande om viten är viktigt i sekretess-klausuler.