Köpekontrakt/Köpebrev

  • Avtal för köp/försäljning av fastighet.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Planerar du att sälja eller köpa fastighet? Då kommer du behöva ett köpekontrakt och köpebrev så att du kan genomföra affären på ett så bra sätt enligt lagens regler.

Mer information om köpekontrakt

Ett köpekontrakt är en skriftlig handling som skrivs när ett fastighetsköp genomförs. I köpekontraktet regleras villkoren för köpet, så som tillträde, betalning, osv. Ett köpekontrakt är en viktig handling.

Ett köpebrev är till skillnad från köpekontraktet en handling som ibland skrivs efter det att köpekontraktet har upprättats vid köpet av fastigheten. Köpebrevets huvudsakliga funktion är att verka som kvitto för att betalningen är gjord. Vidare används köpebrevet som handling vid lagfartsansökningar.

Båda handlingarna har vissa formkrav som måste uppfyllas för att de skall vara giltiga.

Köpekontraktets egenskaper

Vid försäljning av fastighet (bostad-, skogsfastighet mm.) måste kontraktet enligt jordabalken vara skriftligt. Det skall i kontraktet framgå med tydlighet att det handlar om en försäljning, vilken fastighet som försäljs, till vilket pris o.s.v.

Ett köpekontrakt kan ha många olika regler och några av de vanligaste kommer vi at presentera nedan. Det är viktigt att kontraktet skrivs på rätt sätt och innehåller de förmaningar som avtalats. Ett köpekontrakt är bindande och ett viktigt dokument avseende fastigheten.

I kontraktet finner du förutom det ovan nämnda också oftast regler kring betalning, tillträdesdag, handpenning, lånevillkor, förvärvstillstånd, samfälligheter, anläggningar, friskrivningar, och mycket mer.

Vad ert kontrakt om fastighetsköp ska innehålla hjälper våra jurister er att ta fram. Nedan har vi gjort en uppställning av relevanta uttryck, med förklaring, som vanligen berör ett köpekontrakt

Likvidavräkning

Ett dokument som man upprättar på tillträdesdagen där alla uppgifter som avser betalningen finns nedtecknade, det kan t.ex. röra sig om räntor på lån. Det är ett tips att spara likvidavräkningen för deklarationen. På avtalscentralen tillhandahåller vi en likvidavräkning när du beställer ett köpebrev.

Deponeringsavtal

Ett avtal om deposition skrivs ibland när en del av köpesumman (depositionsavgiften) erläggs för deponering. Vanligen lämnas deponering till tredjeman såsom mäklare.

Lånevillkor

Med lånevillkor avses i detta fall oftast att köpet är villkorat på grund av omständigheter kring köparens rätt till att få lån för köpet.

Förvärvstillstånd

I vissa fall måste man efter ett fastighetsförvärv ansöka om ett så kallat förvärvstillstånd. Ett förvärvstillstånd har till syfte att behålla balansen avseende fastighetsinnehav mellan enskilda personer och företag. Tillståndet måste sökas inom tre månader efter förvärvet och lämnas av länsstyrelsen. Dock behöver inte alla söka detta tillstånd utan det beror på omständigheterna kring förvärvet.

Samfälligheter

Det finns en massa olika sorters samfälligheter som en fastighet kan vara kopplade till. Definitionen av en samfällighet är att den består av mark, anläggningar, rättigheter eller annat som gemensamt tillhör flera fastigheter. Exempel på samfälligheter är väg, vattenförsörjning, elledningar, garage och grönområde. Dessa måste upplysas om i köpekontraktet. Detsamma gäller för andra inteckningar, inskrivna rättigheter, eventuellt jakt/fiske m.m.

Faran

Är den del av ett köpekontrakt som vanligen reglerar risken och eventuell skada för fastigheten efter det att köpekontraktet skrivits men innan tillträdesdagen infunnit sig.

Fastighetsreglering

Detta sker när man behöver ändra en fastighets utformning.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1995:-

PhoneJurist Telefon 2995:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Behöver jag också ett Köpebrev?

Om affären inte skall ta vid samma dag som köpekontraktet undertecknas och betalas så skall alltid ett köpebrev upprättas. Köpebrevet används som bevis vid lagfartsansökan för köparen.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om köpekontrakt/-brev, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Att tänka på vid kontraktsskrivning avseende fastighetsköp.