Konsultavtal

  • Avtal för dig som är konsult eller funderar på att hyra in konsulttjänster.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Konsultarbete är idag ganska vanligt men många som utför arbetet har undermåliga eller inga skriftliga avtal alls. Vid fel avtal kan konsulten till och med betraktas som arbetstagare vilket får skattekonsekvenser för parterna.Konsultarbete är idag ganska vanligt men många som utför arbetet har undermåliga eller inga skriftliga avtal alls. Vid fel avtal kan konsulten till och med betraktas som arbetstagare vilket får skattekonsekvenser för parterna.

Mer om Uppdragsavtal. 

Ett uppdragsavtal skrivs för att reglera ett uppdrag som en uppdragsgivare angivit. Ett uppdrag kan bestå av allehanda avgränsade ting som uppdragstagaren utför för uppdragsgivaren. I avtalet uppställer parterna de villkor som är förenliga med uppdraget.

En viktig skillnad mellan ett uppdrag och en anställning är att uppdragstagaren är fristående från uppdragsgivaren.

En uppdragstagare, även kallad konsult, kan utföra en mängd olika uppgifter för uppdragsgivaren. I många fall handlar det om helt fristående projekt men det kan också handla om ett projekt där konsulten arbetar i nära samråd och samarbete med uppdragsgivarens egna anställda. Ett uppdrag kan vara väldigt kort, eller sträcka sig över flera år.

Det är av vikt att avtala om det förhållande som finns mellan konsulten och uppdragsgivaren. Det så kallade konsultavtalet bör därför innehålla bestämmelser kring uppdragets karaktär, omfattning och begränsningar, samt ersättning, rättigheter till utfört arbete och uppdragets avslutande.

Rättigheter till utfört arbete

Om uppdraget avser arbete som kan innebära immateriella rättigheter (t.ex. designer) är det av vikt att reglera vem som får äganderätten till dessa genom bestämmelser i konsultavtalet.

Som uppdragstagare är det bra att på förhand ha ett uppdragsavtal redo att visa upp för eventuella uppdragsgivare. Avtalet kan sedan förändras för att passa just det speciella uppdraget.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 3495:-

PhoneJurist Telefon 4995:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Jag har redan ett uppdragsavtal, men är inte helt nöjd med det. Kan ni hjälpa mig att revidera det befintliga avtalet?

Det kan vi! I samråd med både dig och din uppdragsgivare kan vi se över och skriva om befintliga avtal så att ni båda blir mer nöjda.

2. Vi vill ta fram ett konsultavtal för fler än en konsult, går det?

Vi kan ta fram vad vi kallar för öppna avtal, vilka du kan använda mot fler än en person. Kontakta oss för att veta mer.

3. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

4. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

5. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer at upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

6. Jag vill veta mer om uppdragsavtal/konsultavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Som konsult kan du bli oavsiktligen anställd.

Är jag anställd eller konsult?