Konkurrensavtal

  • Skydda din verksamhet med ett konkurrensavtal.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Ett konkurrensavtal (Eng. non-competition agreement) eller konkurrensklausuler i exempelvis ett anställningsavtal är till för att skydda arbetsgivaren mot att en anställd eller tidigare anställd använder information som denne fått genom sin anställning för att konkurrera med arbetsgivaren.

Ett konkurrensavtal kan vara svårt att skriva, på Avtalscentralen har vi lång erfarenhet av konkurrensavtal/-klausuler, och kan hjälpa dig att finna rätt trygghet.

Mer information om konkurrensbestämmelser

Från en arbetsgivares sida är det naturligt att vilja skydda företaget bland annat genom konkurrensbestämmelser för sina anställda eller konsulter. Personer med särskild information kan genom konkurrens verkligen skada den tidigare arbetsgivaren och dennes företag.

På Avtalscentralen hjälper vi dig att skriva ett bra konkurrensavtal, vi kan även ta fram och inkluderar klausuler och konkurrensbestämmelser i era befintliga avtal, så som anställningsavtal.

Avtalslagens reglering

Att införa bestämmelser om konkurrens i ett avtal eller skriva ett särskilt avtal om konkurrens är enligt avtalslagens 38 paragraf möjligt. Dock är personen som är bunden av konkurrensbegränsningen endast bunden därav i den mån det kan anses skäligt. Vad som anses vara skäligt finns det många rättsfall kring och i förarbetena kan bland annat läsas att den före detta anställdas position inom företaget, samt mängden skyddsvärd information personen haft tillgång till, skall tas hänsyn till.

Skälighetsbedömning av konkurrensbestämmelser

I praxis har skälighetsbedömningen tagit hjälp av det avtal som slöts mellan Svenskt näringsliv (före detta Svenska arbetsgivareföreningen) och Svenska industritjänstemannaförbundet m.fl. 1969. I avtalet kan man på liknande sätt som i förarbetena se att den tidigare positions höjd, storlek på lön samt hur mycket ‘know how’ personen hade bidrar vid skälighetsbedömningen av eventuella konkurrensklausuler.

Vidare framgår även att bestämmelsen anses skälig i upp till två år efter avslutat uppdrag. Med andra ord – ju högre lön, högre befattning och viktigare information en person hade tillgång till, ju skäligare anses konkurrensbestämmelserna.

Varför införa konkurrensbestämmelser

Även om ett konkurrensavtal är svåra att skriva och deras skälighet påverkas av många olika faktorer, är det viktigt för arbetsgivare att skydda sig. Utan några konkurrensbestämmelser alls, eller konkurrensbestämmelser som inte är skäliga eller korrekt upprättade, har arbetsgivaren inget skydd alls. Vidare är det viktigt att konkurrensbestämmelser innehåller bestämmelser om vite vid brott mot dem. På så sätt slipper arbetsgivaren visa på faktiskt skada för att få ersättning.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1995:-

PhoneJurist Telefon 3495:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Vilka kan jag skriva konkurrensavtal/-klausuler med?

Konkurrensavtal upprättas specifikt med dem som fast eller tillfälligtvis anställs av företaget, såsom anställda eller konsulter, vilka ofta har tillgång till synnerligen känslig information.

2. Kan inte detta täckas av ett sekretessavtal?

Sekretessavtal reglerar den information som personerna får föra vidare till tredje part, eller sprida, medan konkurrensavtal reglerar hur personerna själva får använda informationen, även utan att de explicit för den vidare. Vid delgivande av synnerligen känslig information bör ett sekretessavtal dock också upprättas.

3. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

4. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

5. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

6. Jag vill veta mer om konkurrensavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg.

Kan man kombinera anställningsavtal, sekretessavtal och konkurrensavtal?

Lite fakta om konkurrensklausuler.