Kompanjonsavtal

 • Tydliga förhållningsregler i ett kompanjonskap.
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Samägare av ett företag eller annan verksamhet? Förebygg konflikter och tidskrävande argumentationer genom ett kompanjonsavtal.

Mer om kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal är ett avtal som reglerar de situationer där två eller flera personer har verksamhet eller andra intressen tillsammans.

En form av kompanjonsavtal är det så kallade aktieägaravtalet (separat tjänst) och båda avtalen behandlar i stort sett samma saker, t.ex. långsiktiga planer, arbetsfördelning, ersättningar, ansvar, arbetstider, beslutanderätt, sekretess.

Att arbeta med någon annan behöver inte innebära några problem. Kompanjonerna kan vara överens om hur verksamheten och deras förhållande skall se ut. Precis så skall det vara. Men vi vet av erfarenhet att saker och ting kan ändras. Kanske inte nödvändigtvis till det sämre, men situationer uppstår nästan alltid där kompanjonerna inte alltid är helt överens.

Syftet med ett kompanjonsavtal är att strukturera förhållandet mellan kompanjonerna på ett sådant sätt att de alltid kan finna vägledning genom avtalet i de situationer som uppstår. Avtalet i sig självt är en form av garanti för att saker sker så som kompanjonerna en gång bestämt.

Innehåll i avtalet om kompanjonskap

De områden som ett kompanjonsavtal oftast innehåller regler om är:

 • Långsiktig planering
 • Arbetsfördelning
 • Ersättning för arbete (lön)
 • Annan eventuell ersättning
 • Förmåner
 • Ansvar
 • Vinst och förlust delning
 • Arbetstider och anställningsinformation
 • Beslutanderätt
 • Konkurrensbestämmelser
 • Sekretessbestämmelser
 • Antagning av nya kompanjoner
 • Hembudsbestämmelser
 • Tvistelösning
 • Avtalstid

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 3495:-

PhoneJurist Telefon 5995:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan kompanjonsregler användas i andra avtal?

Oftast skrivs klausuler från andra avtal (såsom sekretess och konkurrens) snarare in i ett kompanjonsavtal, men kompanjonsklausuler skulle kunna skrivas in i ett anställningsavtal om verksamheten är sådan att en anställd kan gå från en annan position till att senare bli kompanjon. I sådana fall skulle den anställde inte nödvändigtvis sedan skriva på ett separat avtal som kompanjon.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer at upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om kompanjonsavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Kompanjonsavtalet och dess inverkan på din personliga ställning.