Bolagsavtal

  • Sätt upp klara riktlinjer för hur ert handelsbolag skall skötas.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Bespara dig själv otydligheter, missförstånd och konflikter med ett väl upprättat handelsbolagsavtal!

Vi hjälper er att utforma ett avtal efter just era behov och önskemål.

Mer information om bolagsordning

Ett handelsbolag är ett bolag med två eller flera bolagsmän med samma rättigheter och skyldigheter under bolaget. Ett handelsbolagsavtal är till för att reglera bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter och liknar därför i mångt och mycket ett aktieägaravtal.

På Avtalscentralen har vi erfarenhet av vilka rättigheter och skyldigheter som åläggs bolagsmännen inom ett handelsbolag. Vissa rättigheter och skyldigheter kan avtalas bort och andra är obligatoriska enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag. Vi hjälper er upprätta ett bra avtal för handelsbolaget, eller att göra ändringar/tillägg till ett befintligt.

Det är först viktigt att påpeka att ett avtal om handelsbolag, ett så kallat bolagsavtal inte är detsamma som ett kompanjonsavtal. Bolagsavtalet rör endast bestämmelser kring bolagsmännen och hur bolagets skall skötas, styras o.s.v. avseende handelsbolag och kommanditbolag. Ett kompanjonsavtal är betydligt mer omfattande då det förutom ett bolagsavtal också kan sägas innefatta ett aktieägaravtal.

Formkrav för ett handelsbolagsavtal

Ett handelsbolag bildas genom en överenskommelse mellan bolagsmännen som sedan registreras i handelsbolagsregistret hos Bolagsverket. Dock är det endast bolaget som registreras och inte själva bolagsavtalet. Bolagsavtalet är i sig självt inte offentligt och behöver inte ens vara skriftligt. Bolaget blir att betrakta som en juridisk person i och med registreringen.

Varför skriva ett handelsbolagsavtal?

Som nämnt ovan kräver inte lagen att bolagsavtalet är skriftligt. Dock är ett muntligt avtal något som ofta leder till problem. Vid muntliga avtal är det svårt att bevisa vad man tidigare blivit sams om, det kan handla om allt från hur vinst skall fördelas, ansvarsuppdelning, vad som sker vid osämja, hur någon kan träda ur bolaget o.s.v. Som de flesta kan förstå är det betydligt bättre att på förhand, genom ett handelsbolagsavtal, skriva ned exakt hur dessa och andra situationer skall lösas. På sådant sätt skyddar bolagsmännen sig själva från framtida konflikter och problem.

Det är upp till bolagsmännen vad de avser att avtalet skall innehålla. Vanligen innehåller ett handelsbolagsavtal följande bestämmelser:

  • Uppgifter om bolagsmännen.
  • Bolagsmännens insatser i bolaget.
  • Vilken form av verksamhet bolaget skall bedriva.
  • Namnet på bolaget (så kallad firma).
  • Bolagets säte.
  • På vilket sätt och vem/vilka som får teckna bolagets firma (så kallade firmatecknare).
  • Hur bolagsmännen kan frånträda bolaget och bolagsavtalet.

Vidare kan man inför information om vinstfördelning, likvidation av bolaget, längden på avtalet, försäljning av sin bolagsandel, regler vid sjukdom av bolagsman, konkurrensregler o.s.v.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

2995:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 2995:-

PhoneJurist Telefon 4995:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

2. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

3. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer att upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

4. Jag vill veta mer om handelsbolagsavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Vad är ett handelsbolag?