Anställningsavtal

  • Trygghet och tydlighet vid anställning.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

Oavsett huruvida du vill anställa eller bli anställd är ett anställningsavtal nödvändigt. Däri kan regleras saker som arbetsuppgifter, lön, anställningslängd, förmåner, samt frågor som sekretess och konkurrens. Den stora variationen i ett och samma avtal ökar dess möjligheter, men kan också göra det svårskrivet.

Ett korrekt utformat anställningsavtal blir den grund på vilken anställningen vilar, hos oss får du hjälp att utforma ett avtal som du kan känna dig trygg och nöjd med.

Mer om anställningsavtal

Ett anställningsavtal är det kontrakt som visar vem som är arbetsgivare och vem som är arbetstagare. Det är en överenskommelse mellan parterna där villkoren för anställningen nedtecknas.

En anställning kan börjas så snart parterna är överens. Överenskommelsen kan ske muntligt men ett skriftligt avtal om anställning skall vara arbetstagaren tillhanda inom en månad från det att överenskommelsen träffades.

Anställningsavtalet kan innehålla en mängd olika bestämmelser beroende på arbetets karaktär, arbetsgivarens- och arbetstagarens önskemål samt bestämmelser i lag och kollektivavtal.

För att undvika framtida problem är det rekommenderat att anställningsavtalet upprättas och underskrivs redan innan arbetstagaren påbörjar sin anställning. Såvida inget annat bestäms i anställningsavtalet är anställningen att betrakta som en så kallad tills vidare-anställning.

I övrigt kan det noteras att det i dagens näringsliv är allt vanligare att ett anställningsavtal innehåller, eller kompletteras med, klausuler om sekretess och i vissa fall konkurrens.

Kollektivavtal

Om en arbetsplats redan omfattas av ett kollektivavtal begränsas vilka bestämmelser i anställningsavtalet som har påverkan på anställningsförhållandet. Om arbetsplatsen däremot saknar kollektivavtal är det viktigare att styra upp avtalet om anställning med regler som täcker vissa av de delar som annars saknas. Sådana delar kan till exempel vara uppgifter om pension, försäkringar, ersättningar för resor och övertid, sjuklön och föräldralön.

Kollektivavtal är enkelt uttryckt ett avtal som reglerar vissa villkor för kollektivet, det vill säga en större grupp. Kollektivavtal är vanliga i Sverige (finns alltid vid anställning inom stat och kommun) och är i sig självt ett avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

1195:- 1495:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 1195:- 1495:-

PhoneJurist Telefon 1995:- 2495:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan jag ändra anställningsavtalet efter anställning?

Om en anställningssituation förändras går det alltid att skriva ett nytt avtal, med godkännande från såväl arbetsgivare som arbetstagare. Vi kan också hjälpa dig att skriva in klausuler om exempelvis sekretess och konkurrens i befintliga avtal, eller se över och lägga till andra ändringar som du önskar.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer at upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om anställningsavtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Är jag anställd eller konsult?

De olika anställningsformerna.