Aktieägaravtal

  • Skapa tydliga förhållningsregler för ägarna i ett aktiebolag.
  • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalet (upp till 60 dagar).

När det finns fler än en ägare till aktierna i ett aktiebolag är det oftast rekommenderat att genom ett aktieägaravtal bestämma över hur företaget skall drivas, hur rösträtt skall fungera, hur aktier får överlåtas etc.

Läs mer om Aktieägaravtal

Kärt barn har många namn. Aktieägaravtalet är också känt under namnen konsortialavtal och kompanjonsavtal. Kanske är det sistnämnda den bästa beskrivningen på vad avtalet egentligen innebär. Ett avtal mellan kompanjoner i ett aktiebolag som önskar ställa upp villkor för hur bolaget skall skötas, samt hur deras inbördes förhållande skall se ut.

Aktieägaravtalet är till för att skapa trygghet och samförstånd mellan aktieägarna i små och mellanstora bolag. Genom avtalet kan ni bland annat reglera vinstfördelning, försäljning av aktierna samt mycket mer. Största fördelen är kanske att avtalet kan hållas hemlig för alla utomstående, vilket är en skillnad mot bolagsordningen som är offentlig genom Bolagsverkets försorg.

Skillnad mot bolagsordningen

Det finns egentligen inga begränsningar kring vad man kan avtala om i ett aktieägaravtal. I bolagsordningen finns det dock flertalet bestämmelser i lagen som man måste ta hänsyn till. Dessutom är bolagsordningen bindande mot företaget medan aktieägaravtalet endast är bindande mellan parterna till det. Aktieägaravtalet kan dock hållas hemligt mellan parterna.

Styr över ägarkretsen

Ett av de absolut vanligaste målen med ett aktieägaravtal är att hålla koll på spridningen av aktier, och på sådant sätt styra över ägarkretsen. Speciellt viktigt är detta i små bolag där en eller flera av aktieägarna också arbetar aktivt inom bolaget. Kontrollen av ägarkretsen sker genom att man i avtalet infogar bestämmelser om hembud, förköp och så kallade tag-along och drag-along klausuler. Vid sådana bestämmelser är det också viktigt att tydligt klargöra hur värderingen av aktierna skall ske.

Det kan också finnas anledning om att föreskriva att aktier skall vara ägarnas enskilda egendom och att man ser till att aktieägarna upprättar äktenskapsförord ifall de är gifta. Aktieägaravtalet kan göras ännu mer omfattande och innehålla ytterligare klausuler, om framför allt sekretess och konkurrens.

Övrigt om kompanjonsavtal

Oftast skrivs ett kompanjonsavtal på bestämd tid om några år. Det är bra att efter ett antal år gå igenom avtalet igen, många gånger har förutsättningarna ändrats och avtalet kan behöva uppdateras. Vidare kan kompanjonsavtal innehålla bestämmelser för hur finansiering sker och hur utträde ur ägarkretsen sker. Tillsammans med många andra bestämmelser innebär det en fördel för parterna till avtalet att det inte är publikt utan kan hållas hemligt dem emellan.

För att upprätta ett bra aktieägaravtal behöver en jurist göra en behovsanalys över vad som är viktigt för aktieägarna att avtala om. Det kan röra sig om skilda saker beroende på de olika förutsättningar som finns, allt från bestämmelser om ägarstyrning till specifika bestämmelser om bolagsstyrning och rösträtt.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:-

Vid start av beställning kan du välja ett av följande alternativ.

AdvisedJurist Online 3495:-

PhoneJurist Telefon 5995:-


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Kan vi skriva ett kompanjonsavtal utan aktier i ett aktiebolag?

Vill ni bestämma över ett kompanjonskap kan man göra det utanför ett aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi er med era alternativ.

2. Vad händer efter beställning?

Först och främst kommer du ges tillfälle att välja vilket beställningsalternativ som passar dig bäst. Beroende på ditt val av beställningsalternativ så kommer du därefter antingen svara på ett frågeformulär eller gå direkt vidare till sista beställningssidan där du kommer ges möjlighet att göra val kring betalning och annat samt därefter slutföra din beställning.

När beställningen är klar kommer du antingen få ditt avtal levererat direkt eller, om du valde något av beställningsalternativen som inkluderar direkt kontakt med egen personlig jurist, bli kontaktad inom kort tid av din personliga jurist för att starta arbetet med din beställning.

3. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges valmöjlighet att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

4. Jag är osäker och är rädd att göra fel vid min beställning, hjälper ni mig?

Har du frågor eller känner dig osäker på hur du ska svara på våra frågor finns det en möjlighet att beställa ditt avtal med personlig hjälp av någon av våra professionella jurister.

Efter att du har startat din beställning kommer du att kunna välja mellan att beställa ditt avtal direkt via en personlig jurist, eller till och med via telefon. Du kan då känna dig trygg att dina frågor kommer att besvaras och att juristen kommer at upprätta ett korrekt avtal utifrån dina förutsättningar.

5. Jag vill veta mer om aktieägaravtal, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Begränsningsklausuler i aktieägaravtal, varav en är falsk.

Bolagsordning vs. Aktieägaravtal