Äktenskap & Skuld

 • Ni äger bostad gemensamt men har betalt olika mycket för den (t.ex. insats).
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

Har du och din partner investerat olika mycket pengar i exempelvis en bostad? Dessa avtal i kombination ser till att ni båda behandlas lika och att er risk i bostaden blir lika stor, oavsett om en part betalt mer.

Kombinationspaketets innehåll:

 • Upprättande av Äktenskapsförord.
 • Upprättande av Skuldebrev.

Varför välja kombinationspaketet – Äktenskapsförord och Skuldebrev

 • Ni är gifta, eller ska gifta er.
 • Ni äger egendom gemensamt men har betalt olika mycket för den.
 • Ni vill skydda den andre parten i händelse av dödsfall eller separation.

Om ni är gifta och äger gemensam egendom (t.ex. fastighet eller bostadsrätt) men har betalt olika mycket för egendomen, i till exempel insats, kan det leda till problem när äktenskapet tar slut, genom dödsfall eller separation. Utan ett korrekt äktenskapsförord och skuldebrev delas allting lika och dessutom finns ingen nedtecknad skuld.

Ett korrekt äktenskapsförord ser istället till att egendomen behandlas på rätt sätt. Dessutom ser ett skuldebrev till att en skuld finns nedtecknat på den skillnad i penninginsats avseende egendomen som faktiskt finns.

Våra kombinationspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris på hela tjänsten.
 • 60 dagars ändringsrätt.

Varför skriva både äktenskapsförord och skuldebrev?

Det är inte alls ovanligt att personer vid köp av hus och hem betalar olika mycket för egendomen trots att de äger den till lika delar. Att den ena parten har mer pengar att tillgå är det absolut vanligaste och att endast köpa det hus och hem som passar bådas plånbok lika är för det flesta ett avkall på hur de vill bo och leva.

Planerar man att gifta sig eller redan har gift sig när man gör köpet, eller redan har gjort köpet, kan det vara bra att strukturera upp insatserna genom en kombination av äktenskapsförord och skuldebrev. Det många par som tar kontakt med oss om situationer liknande just dessa.

Äktenskapsförord ensamt är inte tillräckligt

Många tänker nog att det borde räcka med att upprätta ett äktenskapsförord och genom det bestämma hur värdet skall regleras mellan parterna vid en separation eller dödsfall.

Tyvärr är det inte tillräckligt. Det beror på att det inte är lagligt att skriva avtal (äktenskapsförord är ett avtal) om framtida tillgångsdelningar. Situationen är densamma för gifta och samboende i detta avseende. Det man genom äktenskapsförordet gör är att föreskriva att den avsedda egendomen skall vara enskild egendom och på så sätt undantas en framtida bodelning.

Men att göra egendomen till enskild löser inte situationen ensamt. Istället behöver parterna också upprätta ett skuldebrev.

Skuldebrev ensamt är inte tillräckligt

Men räcker det inte då att skriva ett skuldebrev och på sådant sätt lösa situationen vid en bodelning? Nej, tyvärr löser inte heller ett skuldebrev ensamt situationen.

Har ett skuldebrev upprättats för att jämna ut olikheten i penninginsatserna kommer skulden, via skuldebrevet, och i avsaknad av ett korrekt äktenskapsförord att läggas till i bodelningen och bli avdragsgill. Skulden är hänförlig till egendomen och om egendomen är giftorättsgods (alt. samboegendom) kan skulden dras av och då förlorar skuldebrevet sitt syfte.

Tillsammans är de tillräckliga

Det som krävs är en kombination av ett äktenskapsförord som gör egendomen till parternas enskilda och ett skuldebrev som eftersom egendomen, genom äktenskapsförordet, är enskild inte kommer tas upp i bodelningen. Dock krävs det att även skuldebrevet, för den som betalt störst penninginsats, upptas i äktenskapsförordet som enskild egendom.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Varför skall jag beställa både ett Äktenskapsförord och Skuldebrev?

Den vanligaste situation när du skall beställa båda avtalen är när ni köpt en bostad och den ena av er har betalt mer än den andra. Vid en sådan situation uppstår det en skuld mellan parterna som den ena parten riskerar att förlora utan den rätta avtalslösningen.

Genom detta avtalspaketet ställs båda parterna i en likvärdig ekonomisk situation i förhållande till bostaden.

2. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges val om att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

3. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

4. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

Tilldelningen av en personlig jurist är vårt sätt att kvalitetssäkra slutprodukten för er som kund.

5. Jag vill veta mer om äktenskap och skuld, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Fastighetsköp och skuld till din sambo eller make/maka.