Äktenskap & Arv

 • Se över hela familjesituationen med både äktenskapsförord och testamente.
 • Tillgång till personlig jurist via (e-post/telefon).
 • Fasta priser, enkelt att beställa och rätt till ändring i avtalen (upp till 60 dagar).

Nu behöver ni inte längre bemöda er att införskaffa, formulera och upprätta flera olika avtal separat, för att sedan försöka se till att de stämmer överens och fungerar tillsammans.

Beställ vårt avtalspaket i dag och säkra upp framtiden på en och samma gång tillsammans med er personliga jurist!

Avtalspaketets innehåll:

 • Upprättande av äktenskapsförord.
 • Upprättande av ett inbördes testamente.

Varför välja kombinationspaketet – Äktenskapsförord och Testamente

 • Ni är gifta, eller ska gifta er.
 • Ni har egendom som ni vill skydda.
 • Ni vill gemensamt bestämma över ert arv.
 • Ni vill skydda den andre parten i händelse av separation eller dödsfall.
 • Ni har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden).

Det här avtalspaketet passar bäst för er som ska gifta er, eller redan är gifta, och vill se över hela er juridiska familjesituation på en och samma gång. Ni vill dels göra bestämmelser kring egendom genom ett äktenskapsförord, dels gemensamt bestämma kring vad som händer när ni går bort genom hur arvet skall fördelas

Våra avtalspaket erbjuder följande:

 • Tilldelning av en personlig, erfaren jurist.
 • Juridisk analys av just er situation.
 • Telefonsamtal med föredragande jurist.
 • Upprättande av kvalitetsavtal anpassade för just er, enligt era förutsättningar.
 • Fast pris på hela tjänsten.
 • 60 dagars ändringsrätt.

Mer information om äktenskapsförord och testamente

Många undrar säkert vad det är som skiljer ett testamente från ett äktenskapsförord. Enkelt uttryckt kan man säga att ett äktenskapsförord skyddar er när ni är i livet och ett testamente skyddar er vid dödsfall.

Ett äktenskapsförord har till syfte att skydda parternas egendom, det kan handla om allt från värdefull egendom som kan mätas i pengar, t.ex. fritidshus, till egendom som ur ett personligt hänseende är väldigt värdefullt, t.ex. arvegods.

Personer som skaffar ett äktenskapsförord gör det oftast med tanken att de vill behålla det som de hade innan äktenskapet även efter att äktenskapet upphört att gälla.

Ett bestämmande av arv mellan makar kallas för inbördes testamente och det har till syfte att skydda den överlevande parten vid den andres bortgång. Men ett inbördes testamente kan också innehålla andra önskemål från parterna till andra arvingar, deras begravningsönskemål, o.s.v.

Att tänka på när man skriver både äktenskapsförord och testamente är att vid den bodelning som sker efter ett dödsfall kommer inte den enskilda egendomen som ett äktenskapsförord har skyddat att ingå. Det kan få olyckliga konsekvenser om man inte i ett testamente gjort klart vad som skall ske med egendomen.

Vi hjälper er att hitta rätt.

Läs mer/Dölj text

Prisuppgift icon Starta Beställningen

3495:- 3995:-

Advised Personlig Jurist

Phone Fri Telefon & Epost-support


Delbetalningar erbjuds
via Billmate


Frågor & Svar

1. Varför skall man beställa både Äktenskapsförord och Testamente samtidigt?

Ibland kan det vara bra att reda upp hela sin juridiska familjesituation på en och samma gång. Dessa båda avtal kan då upprättas så att de samverkar och inte leder till att de är motsägelsefulla vilket lätt kan ske om de inte är skapade samtidigt eller av en och samma jurist.

2. Hur sker betalning?

I slutet av din beställning kommer du ges val om att betala för tjänsten direkt (kort) eller via faktura/delbetalning.

Om du inte önskar betala direkt rekommenderar vi att du istället väljer något av betalningsalternativen faktura- eller delbetalning. Vid faktura- eller delbetalning kommer fakturan skapas och sändas till dig först när du får tillgång till ditt avtal.

3. Vad händer efter beställning?

När du är klar med din beställning så kommer du kontaktas av din personliga jurist som hjälper dig upprätta avtalen. Kontakt med juristen sker via antingen e-post eller telefon.

4. Varför ingår det en personlig jurist vid beställning av detta avtalspaketet?

Eftersom dessa avtal skapas tillsammans och samtidigt är det viktigt att det sker på rätt sätt. Med anledning av den vikt dessa avtal har för er som beställer kommer ni bli tilldelade en personlig jurist som lyssnar på era önskemål och samtidigt ser till att avtalen fungerar tillsammans och inom lagens gränser.

Tilldelningen av en personlig jurist är vårt sätt att kvalitetssäkra slutprodukten för er som kund.

5. Jag vill veta mer om paketet äktenskap och arv, finns det mer information att få?

Förutom denna sida finns det mer information i våra artiklar på vår blogg:

Ett par anledningar till att skriva både äktenskapsförord och testamente.